Gjerdrum - Familiebarnehage
 
 
Anne Beate Sundstu jobber 100%  i Ekornstua. Jeg er gift, har 3 barn Julian 8 år, Sindre 15 år og stedatter Alice 17 år.
 
Jeg har lang erfaring i arbeid med barn. Jeg har jobbet på idrettskole, SFO,skole, fritidsklubb, dagmamma og 20 år i barnehage der jeg har jobbet både som assistent og pedagogisk leder.
Gjennom arbeidet i barnehagen har jeg vært med på mange kurs i blant annet: førstehjelp, sosial kompetanse, uteliv, lek, barns utvikling, barns medvirkning, barn som vekker bekymring, verneombud kurs og brannvern kurs.
 
 
Det jeg ser på som den store fordelen med familiebarnehage er rolige , trygge omgivelser og at man får god tid til hvert enkelt barn. Ingen møter, pauser som gjør at de voksne ikke er tilstede på avdelingen. Den samme voksne som er tilstede for barnet hele dagen. Dette gir en ekstra trygghet for de mindste barna.
Samtidig har vi pedagogisk leder som sørger for at det pedagogiske opplegget blir ivaretatt.
 
Jeg er glad i å gå tur, være ute, synge og spille gitar, lese bøker og formingsaktiviteter.
 
 
 
Dagsrutiner i Ekornstua:
barnehagen åpner- Velkommen inn!
frokost
lek, aktivitet, tur.
bleieskift og håndvask.
hvile/sove.
bleieskift og håndvask.
frukt
lek,aktivitet.
barnehagen stenger, takk for i dag.
 
 
Dette er en veileder til dagsrutinene, men vi følger opp hvert enkeltbarns behov uavhengig av fastsatte rutiner.
 
 
 
Lek: Vi synger, leker med togbane, duplo, utkledningsklær, dukker, biler, leser bøker.
Aktivitet: Vi har forming tilpasset alder, i tilknyttning til årstider/høytider. Baking og samling-stund.
Tur: Vi går på tur, gjerne til skogen eller lekeplasser i nærområdet.

Vi samarbeider med Hoelstoppen familiebarnehage. 
 
Barnehagens hoved åpningstid er fra 0730-1630.
Juli er stengt og betalingsfri.
Romjul og påske har vi åpent ved behov.
.
Alle måltider, frukt, drikke og bleier er inkludert.
 
 
Ekornstua Familiebarnehage
Fjellvegen 14
2022 Gjerdrum
 
 
Tlf: 95151898
 
 
 
 
 
Barnehagen ligger i Fjellvegen 14 ( tidligere Åsvegen) i Gjerdrum.
Det er mellom Grønlund og Hungerholt. ( stjerna på kartet nedenfor er ikke helt riktig plasert) Når du har kjørt ca200m  forbi innkjørselen til Grønlund (om du kommer fra Ask)ligger huset på venstre side med "klumpete" murvegg ut mot veien, hvitt gjerde rundt eiendommen.
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint
MapQuest Avtalevilkår Kart/veibeskrivelse er kun for informasjonsbehov. Brukeren tar fullt ansvar for anvendelsen av programet. MapQuest, Vistaprint, og deres leverandører tar ingen ansvar for innhold, veiforhold eller tidsforhold.